ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

DECEMBER 2018

Faktúra č. 2018-414 - lak

28. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-413 - vodné, stočné

28. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-412 - futbalové vybavenie

27. 12. 2018

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ č. 5 zo dňa 14.12.2018

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Zápisnica č. 5/2018

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-411 - telefón

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-410 - vykop

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-409 - zemplinskehamre.sk

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-408 - vodné, stočné

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN 06/2018 o nakladaní s odpadmi

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 6 - o nakladaní s odpadmi

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 3/2018 - o pohrebníctve

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 5/2018 - o označovaní ulíc

17. 12. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 4/2018 - o daniach, správnych a miestnych poplatkoch

17. 12. 2018

OTVORIŤ

Schválený návrh rozpočtu 2019 - výdavky

14. 12. 2018

OTVORIŤ

Schválený návrh rozpočtu 2019 - príjmy

14. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-407 - oprava domu smútku

13. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-406 - oprava PC

13. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-405 - vývoz odpadu

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 17-2018

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 16-2018 - zemplinskehamre.sk

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-404 - TV Očko

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-403 - potraviny - guľáš

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-402 - telefón

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-401 - elektrina

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-400 - elektrina

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-399 - elektrina

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 14.12.2018

11. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-398 - zemný pyn

7. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-397 - telefón

7. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-396 - oprava miestnych komunikácií

5. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-395 - freeSAT

5. 12. 2018

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 4.12.2018

5. 12. 2018

OTVORIŤ

Vyhlásenie - nastúpenie náhradníka na poslanca OcZ

5. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-394 - obecné noviny

4. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-393 - zodpovedná osoba GDPR

4. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-392 - drevená plakety

4. 12. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-391 - tlač XEROX

4. 12. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

3. 12. 2018

OTVORIŤ

Plán činnosti Valaškovce 12/2018

3. 12. 2018

OTVORIŤ

NOVEMBER 2018

Faktúra č. 2018-390 - YouthNest.crea

30. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-389 - Následná Monitorovacia správa

30. 11. 2018

OTVORIŤ

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 710/2018

30. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 04/2018 - o daniach, správnych a miestnych poplatkoch

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-388 - oprava vozidla

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-387 - preprava

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN 06/2018 o nakladaní s odpadmi

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 06/2018 - o nakladaní s odpadmi

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 05/2018 - o označovaní ulíc

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 03/2018 - cintorín

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh rozpočtu - výdavky

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh rozpočtu - príjmy

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Návrh uznesenia č. 30/2018-34/2018

29. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-386 - vodné, stočné

28. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-385 - VO protipovodňové opatrenia II. etapa

27. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-384 - prac. materiál

23. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-383 - kancelárske potreby

23. 11. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o dielo - BETPRES, s.r.o.

23. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-382 - propagačné video

22. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-381 - výmena ističa

21. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-380 - výkon inžinierskej činnosti

20. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-379 - výkopové a búracice práce

19. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-378 - telefón

16. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-377 - stavebné práce - chodník

14. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-376 - vývoz odpadu

14. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-375 - zneškodnenie odpadu

14. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-374 - oprava vozidla

13. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-373 - elektrina

13. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-372 - elektrina

13. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-371 - elektrina

13. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-370 - telefón

13. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-369 - vyhotovenie geometr. plánu

13. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-368 - prac.materiál

9. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-367 - rekonštrukcia prístrešku dom smútku

8. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-366 - mapy VKÚ

8. 11. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku - II.etapa

8. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-365 - telefón

7. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-364 - zemný plyn

7. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-363 - vývoz odpadu

7. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-362 - freeSAT

6. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-361 - TV Očko

6. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-360 - nájom XEROX

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-359 - oprava KBTV

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-358 - oprava KBTV

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 5-2018 - mapy VKÚ

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-357 - dodávka kameňa

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-356 - elektrina

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-355 - elektrina

5. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-354 - výkopové práce

2. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-353 - zodpovedná osoba GDPR

2. 11. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-352 - vydobyté nerasty

2. 11. 2018

OTVORIŤ

Streľby 11/2018

2. 11. 2018

OTVORIŤ

OKTÓBER 2018

Kúpna zmluva 710/2018

30. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-351 - stavebné práce - protipovodňové opatrenia

29. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-350 - karty Úcta k starším

26. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-349 - vodné, stočné

26. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-348 - karty Úcta k starším

24. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-347 - preprava

23. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-346 - kontrola ihrísk

22. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-345 - vývoz odpadu

22. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-344 -distribučný poplatok

19. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-343 - ohlásenie vzniku odpadu

19. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-342 - mapa ČSR

17. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-341 - telefón

17. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-340 - tlač XEROX

16. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-339 - vedenie účtu majiteľa cenných papierov

15. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-338 - zemplinskehamre.sk

15. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-337 - telefón

11. 10. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 14-2018 - zemplinskehamre.sk

10. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-336 - elektrina

10. 10. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o dielo - Rekos spol. s.r.o.

10. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-335 - čistiace prostriedky

9. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-334 - elektrina

9. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-333 - strihanie plechu

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-332 - tyč L

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-331 - zneškodnenie odpadu

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-330 - Účto ROPO a OBCÍ

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-329 - telefón

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-328 - audít účtovná závierka

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

8. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-327 - audit konsolid. účt. závierka

5. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-326 - PD BRKO

5. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-325 - elektrina

4. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-324 - kľúčenky a magnetky

4. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-323 - zemný plyn

4. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-322 - TV Očko

3. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-321 - vývoz odpadu

3. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-320 - freeSAT

2. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-319 - zodpovená osoba GDPR

2. 10. 2018

OTVORIŤ

Streľby 10/2018

2. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-318 - stavebné práce

1. 10. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-317 - fotomagnetky

1. 10. 2018

OTVORIŤ

SEPTEMBER 2018

Faktúra č. 2018-316 - dodávka kameňa

28. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-315 - vodné, stočné

28. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-314 - udržba pokladne

27. 9. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - turistická mapa

26. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-313 - vodné, stočné

26. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-312 - servis pokladňa

26. 9. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - PD BRKO

25. 9. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií

25. 9. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - vystúpenie Ščamba

24. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-311 - vrecia na odpad

24. 9. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 13-2018 - účto. ROPO a OBCÍ

24. 9. 2018

OTVORIŤ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OcZ

20. 9. 2018

OTVORIŤ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

20. 9. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o dielo - BETPRES, s.r.o.

18. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-310 - ostatný materiál

17. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-309 - poľné práce

17. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-308 - telefón

17. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-307 - zneškodnenie odpadu

14. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-306 - nádoby TKO

14. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-305 - vrecia TKO

14. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-304 - elektrina

10. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-303 - elektrina

10. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-302 - telefón

10. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-301 - protipovodňové opatrenia

7. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-300 - TV Očko

7. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-299 - STK + EK traktor

7. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-298 - oprava traktor

7. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-296 - preprava dreva

7. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-295 - vývoz odpadu

7. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-294 - zemný plyn

6. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-293 - freeSAT

6. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-292 - kniha

3. 9. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-291 - kanc. potreby

3. 9. 2018

OTVORIŤ

AUGUST 2018

Faktúra č. 2018-290 - GDPR

31. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - mapa ČSR

30. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-289 - oprava hasičského čerpadla

30. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-288 - hasičské vybavenie

30. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-287 - vodné, stočné

30. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - hasičská výbava

27. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-286 - porevízna oprava rozvodu plynu

27. 8. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o zriadení vecného bremena - GAMAD, s.r.o.

27. 8. 2018

OTVORIŤ

Streľby 09/2018

27. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-285 - finančný spravodajca

24. 8. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Odvodnenie miestnych komunikácií na ul. Sninskej

24. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu a poslancov

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznam pre politické strany

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-284 - odber a analýza vody ŠA

21. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-283- vratny obal - chlornan

20. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-282 - vrátny obal -chlornan

20. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-281 - vrátny obal - chlornan

20. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-280 - odbor.prehliadky tlak.zariadení

20. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-279 - chlornan sodný

17. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-278 - telefón

17. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-277 - futbalový materiál

16. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-276 - revízia plyn. spotrebičov, bytový dom

16. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - futbal. vybavenie

15. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-275 - mapy

15. 8. 2018

OTVORIŤ

Zámenná zmluva

15. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-274 - vláknina BUK

14. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-273 - zemplinskehamre.sk

14. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-272 - protipovodňové opatrenia

14. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-271 - odznaky

13. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-270 - telefón

13. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o uložení listovej zásielky - M.Koco

13. 8. 2018

OTVORIŤ

Smernica č. 01/2018 - o verejnom obstarávaní

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ č. 3 zo dňa 09.08.2018

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Zápisnica 03/2018

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-269 - elektrina

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-268 - elektrina

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 12-2018 - zemplinskehamre.sk

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č.11-2018 - finančný spravodajca

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o určení poslancov OcZ a starostu obce- voľby

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Smernica č. 1/2018

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-267 - kovová kartotéka

9. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-266 - fotomagnetky

9. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-265 - turistické známky

9. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-264 - identif. náramky

8. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-263 - odvoz odpadu

8. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-262 - telefón

8. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-261 - nájom XEROX

8. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - vrecia KO

7. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - kovová kartotéka

7. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-297 - telefón

7. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-260 - zemný plyn

7. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - identifikačné náramky

6. 8. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

6. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-259 - kontrola has. prístrojov

6. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-258 - výdobyté nerasty

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-257 - elektrina

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-256 - TV Óčko

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-255 - elektrina

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-254 - vývoz odpadu

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Návrh - Smernica č. 1/2018

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Návrh uznesenia č. 23/2018 -27/2018

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

3. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-253 - GDPR zodpovedná osoba

2. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-252 - freeSAT

2. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-251 - dodanie stravy

2. 8. 2018

OTVORIŤ

Futbalová jeseň 2018

2. 8. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-250 - GDPR zodpovedná osoba

1. 8. 2018

OTVORIŤ

Dodatok k Zmluve o dielo - GDPR

1. 8. 2018

OTVORIŤ

Zmluva - Environmentálny fond

1. 8. 2018

OTVORIŤ

JÚL 2018

Faktúra č. 2018-249 - vodné, stočné

31. 7. 2018

OTVORIŤ

Zmluva č.337/2018/DRSaSZ

31. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-248 - plyn

27. 7. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o výpožičke

27. 7. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - plastová nádoba

26. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-247 - hasičský odev

26. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-246 - turistická lávka

26. 7. 2018

OTVORIŤ

Streľby 08/2018

26. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-245 - lekársky posudok

25. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-244 - káva

25. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-243 - kanc. papier

25. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-242 - čistenie priekopy bagrom

25. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-241 - ohlásenie o vzniku odpadu

24. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-240 - servis pokladne ŠA

24. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-239 - inzercia

24. 7. 2018

OTVORIŤ

Zmluva - kultúrne poukazy

23. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-238 - preprava FS Topľan

19. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-237 - odber a analýza vody ŠA

18. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-236 - odmena notára

18. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-235 - cenné papiere

18. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-234 - oprava hámor

17. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-233 - tribúna Deň obce

17. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-232 - chlornan sodný

17. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-231 - distribučný poplatok

17. 7. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - hasičská výbava

16. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-230 - telefón

16. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-229 - informačná brožúra

16. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-228 - tričká

16. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-227 - elektrina

13. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-226 - elektrina

13. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-225 - odchyt psov

13. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-224 - ozvučenie Deň obce

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-223 - dodávka kameňa

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Informácie pre voliča - voľby

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - Futbal pre deti, mládež a dospelých

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - brožúra

11. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-222 - telefón

11. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-221 - TV Očko

10. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-220 - identifikačné náramky

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-219 - hasičská motorová striekačka

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-218 - pracovný materiál

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-217 - FS Topľan

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-216 - ĽH Zamiškovci

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Streľby 07/2018

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-215 - stan

6. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-214 - pracovný materiál

6. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-213 - telefón

6. 7. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

6. 7. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - identifikačné náramky

6. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-212 - šitie krojov

4. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-211 - inžinierska činnosť

4. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-210 - prac. materiál

4. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-209 - vývoz odpadu

4. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-208 - Return

4. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-207 - freeSAT

3. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-206 - oprava KBTV

3. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-204 - zodpovedná osoba GDPR

3. 7. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-204 - oprava traktor

2. 7. 2018

OTVORIŤ

JÚN 2018

Faktúra č. 2018-203 - poradca

29. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-202 - obnova webových stránok

29. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-201 - publikácia Sninský kameň, Morské oko

28. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - stan

28. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - WC

28. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - knihy

28. 6. 2018

OTVORIŤ

Zápisnica č. 03/2019

27. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-200 - odznaky

27. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-199 - vodné, stočné

27. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - tričká

27. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - ĽH Zamiškovci

27. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-198 - úprava webových stránok

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-197 - stavebné práce : chodník

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-196 - stavebné práce : chodník

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-195 - fotomagnetky

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - FS Topľan

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Deň obce

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-194 - Poradca podnikateľa

25. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-193 - vodné, stočné

25. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-192 - OPP a BOZP

22. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-191 - vydobyté nerasty

22. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - ozvučenie

22. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-190 - oprava kotla BD

21. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-189 - odber pitnej vody

20. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č, 2018-188 - BEDEKER brožúra

19. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-187 - odber a analýza vody ŠA

19. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-186 - výkopové práce

18. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-185 - oprava Hasič. Avie

18. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-184 - tlač XEROX

18. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-182 - údržba pokladne ŠA

15. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-181 - uloženie odpadu

15. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-180 - doména zemplinskehamre.sk

14. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-179 - geodeticé práce

14. 6. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 10-2018 - predplatné Poradca

13. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-178 - medené pliešky

13. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-177 - odznaky

13. 6. 2018

OTVORIŤ

Darovacia zmluva - Nemocnica Snina

12. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - vývoz pneumatík

11. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-176 - Return Slovakia s.r.o.

11. 6. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 9-2018 - doména zemplinskehamre.sk

11. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-175 - elektrina

11. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-174 - chlornan sodný

11. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-173 - Slovak Telekom

11. 6. 2018

OTVORIŤ

Zápisnica 02/2018

8. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-172

8. 6. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 8-2018

8. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-171

8. 6. 2018

OTVORIŤ

Uznesenie zo zasadnutia OcZ 02/2018

8. 6. 2018

OTVORIŤ

Zámer prevodu majetku

8. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-170

7. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-169

6. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-168

6. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-167

6. 6. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - dodanie vody ŠA

6. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-166

5. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-165

4. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-164

4. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-163

4. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-162

1. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-161

1. 6. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-160

1. 6. 2018

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

1. 6. 2018

OTVORIŤ

Návrh uznesenia č. 14/2018 - 22/2018

1. 6. 2018

OTVORIŤ

MÁJ 2018

Faktúra č. 2018-159

31. 5. 2018

OTVORIŤ

Streľby 06/2018

31. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-158

30. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-157

30. 5. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

30. 5. 2018

OTVORIŤ

Zmluva - BETPRES, s.r.o.

21. 5. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - hasičský materiál

21. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-156

21. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-155

21. 5. 2018

OTVORIŤ

Návrh - zámer prevodu majetku obce formou zámennej zmluvy

19. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-154

18. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-153

18. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-152

16. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-151

16. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-150

16. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-149

16. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-148

15. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-147

11. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-146

11. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-145

11. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-144

11. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-143

11. 5. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - rekonštrukcia mosta

10. 5. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - hasič. vybavenie

10. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-142

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-141

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-140

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-139

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-138

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-137

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-136

9. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-135

4. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-134

4. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-133

4. 5. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - kuka nádoby

4. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-132

3. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-131

3. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-130

3. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-129

3. 5. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-128

3. 5. 2018

OTVORIŤ

Zmluva - zodpovedná osoba, PP Protect s.r.o.

2. 5. 2018

OTVORIŤ

Streľby 05/2018

2. 5. 2018

OTVORIŤ

APRÍL 2018

Faktúra č. 2018-127

30. 4. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskyt dotácie - DPO SR

27. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-126

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-125

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-124

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-123

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-122

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018/121

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - stavebné práce 3

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - stavebné práce 2

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - stavebné práce 1

26. 4. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - figurína

25. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-120

20. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-119

20. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-118

20. 4. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o výpožičke - múzeum

19. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-117

17. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-116

17. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018/115

16. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-114

16. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-113

13. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-112

13. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-111

11. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018/110

11. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-109

11. 4. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 7-2018

11. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-108

10. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-107

9. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-106

9. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-105

9. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-104

9. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-103

9. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-102

9. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-101

6. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-100

6. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-99

5. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-98

4. 4. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-97

3. 4. 2018

OTVORIŤ

Streľby 04/2018

3. 4. 2018

OTVORIŤ

MAREC 2018

Faktúra č. 2018-96

26. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-95

26. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-94

26. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018/93

23. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-92

22. 3. 2018

OTVORIŤ

Dodatok č.1 k zmluve o nájme - múzeum

21. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-91

21. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-90

21. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-89

21. 3. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskyt.dotácie - Gréckokat. charita

14. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-88

14. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-87

13. 3. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskyt. dotácie - SZV ZH

12. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-86

12. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-85

12. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-84

12. 3. 2018

OTVORIŤ

Zápisnica 01/2018

9. 3. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 02/2018 - vylepovanie volebných plagátov

9. 3. 2018

OTVORIŤ

VZN č.1/2018 - Zmeny a doplnky č.1

9. 3. 2018

OTVORIŤ

Uznesenie zo zasadnutia OcZ 01/2018

9. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-83

8. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-82

7. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-81

7. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-80

6. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-79

6. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-78

6. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-77

6. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-76

5. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-75

5. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-74

5. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-73

5. 3. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-72

5. 3. 2018

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ 01/2018-13/2018

2. 3. 2018

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ 01/2018

1. 3. 2018

OTVORIŤ

FEBRUÁR 2018

Faktúra č. 2018-71

28. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-70

28. 2. 2018

OTVORIŤ

Plán činnosti VO Valaškovce 03/2018

28. 2. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - Bohemix

26. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-69

26. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-68

26. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-67

26. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-66

22. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-65

22. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-64

19. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-63

19. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-62

19. 2. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 02/2018

15. 2. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 01/2018 - Zmeny a doplnky č. 1

15. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-61

14. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-60

14. 2. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o uložení list.zásielky - M.Nestor

13. 2. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskyt.dotácie - Súkromné CVČ M.Lojana

13. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-59

12. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-58

12. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-57

12. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-56

12. 2. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskyt.dotácie - CCVČ

12. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-55

12. 2. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 6/2018

9. 2. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 5/2018

9. 2. 2018

OTVORIŤ

Darovacia zmluva - drevené tkáčske krosná

8. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-54

8. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-53

8. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-52

8. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-51

7. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-50

7. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-49

7. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-48

7. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-47

6. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-46

5. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-45

5. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-44

5. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-43

5. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-42

5. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-41

2. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-40

2. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-39

2. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-38

2. 2. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-37

1. 2. 2018

OTVORIŤ

JANUÁR 2018

Zmluva o poskyt. dotácie - ŠKST ZH

31. 1. 2018

OTVORIŤ

Streľby 02/2018

31. 1. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o nájme bytu č.12/NBZH/2018 - J.Max

30. 1. 2018

OTVORIŤ

Zmluva o poskyt.dotácie - TJ Vihorlat

30. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-36

30. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-35

30. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-34

30. 1. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - virt.prehliadka - obec

29. 1. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - virt.prehliadka - kostol

29. 1. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 4/2018

29. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-33

26. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-32

26. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-31

25. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-30

25. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-29

25. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-28

25. 1. 2018

OTVORIŤ

Objednávka - vlajka DHZ

22. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-27

22. 1. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 3/2018

22. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-26

22. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-25

22. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-24

19. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-23

19. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-22

18. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-21

18. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-20

18. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-19

16. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-18

16. 1. 2018

OTVORIŤ

Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku_výzva+prílohy

15. 1. 2018

OTVORIŤ

Oprava MK v obci_Výzva na predkladanie ponúk+prílohy

15. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2017-17

12. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-16

11. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-15

10. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-14

9. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-13

9. 1. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 2/2018

8. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-12

8. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-11

8. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-10

8. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-9

4. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-8

4. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-7

3. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-6

3. 1. 2018

OTVORIŤ

Streľby 01/2018

3. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-5

2. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-4

2. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-3

2. 1. 2018

OTVORIŤ

Predfaktúra 1/2018

2. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-2

2. 1. 2018

OTVORIŤ

Faktúra č. 2018-1

2. 1. 2018

OTVORIŤ