ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1278

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

DECEMBER 2016

Plán činnosti vo VO Valaškovce - Január 2017

22. 12. 2016

OTVORIŤ

Zmluva o nájme bytu č.18/NBZH/2016 - A. Van der Linden

20. 12. 2016

OTVORIŤ

Objednávka - webová stránka

20. 12. 2016

OTVORIŤ

Rozpočet 2016 - ZŠ s MŠ

17. 12. 2016

OTVORIŤ

Rozpočet 2016 - VÝDAVKY

17. 12. 2016

OTVORIŤ

Rozpočet 2016 - PRÍJMY

17. 12. 2016

OTVORIŤ

Rozpočet 2017 - výdavky ZŠ s MŠ

15. 12. 2016

OTVORIŤ

Rozpočet 2017 - príjmy ZŠ s MŠ

15. 12. 2016

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ č. 07-2016

15. 12. 2016

OTVORIŤ

Zámer prevodu majetku obce z dôv. hod. osob. zreteľa_OLYMP INVESTMENT

15. 12. 2016

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN č. 1-2016_KO

15. 12. 2016

OTVORIŤ

Objednávka - posypová soľ

12. 12. 2016

OTVORIŤ

Pozvánka na OcZ december 2016

8. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 3/2015 v zneni Uznesenia č. 07/2016

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01-2016 o nakladaní s KO a DSO-úprava-final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 02-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy_final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 04-2012 o nájomných bytoch_úprava 2016_final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

NOVEMBER 2016

Zápisnica č. 06-2016

28. 11. 2016

OTVORIŤ

Zámer prevodu majetku obce

25. 11. 2016

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ 6-2016

24. 11. 2016

OTVORIŤ

SEPTEMBER 2016

Uznesenie OcZ č. 05-2016

14. 9. 2016

OTVORIŤ

Zápisnica č. 05-2016

14. 9. 2016

OTVORIŤ

Pozvánka na OcZ 14.9.2016

6. 9. 2016

OTVORIŤ

JÚL 2016

Uznesenie OcZ č. 04-2016

21. 7. 2016

OTVORIŤ

Pozvánka na OcZ 21.07.2016

18. 7. 2016

OTVORIŤ

JÚN 2016

Publicita projektu - rekonštrukcia a modernizácia verej. osvetlenia v obci

17. 6. 2016

OTVORIŤ

Zmluva o nájme bytu č.12/NBZH/2016 - I.Maxová

1. 6. 2016

OTVORIŤ

Zmluva o nájme bytu č.12/NBZH/2016 - I.Maxová

1. 6. 2016

OTVORIŤ

MÁJ 2016

Uznesenie OcZ č. 02-2016

27. 5. 2016

OTVORIŤ

Pozvánka na OcZ 27.5.2016

24. 5. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01-2016 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemplínske Hámre

12. 5. 2016

OTVORIŤ

APRÍL 2016

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1375-2015

25. 4. 2016

OTVORIŤ

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1375-2015

4. 4. 2016

OTVORIŤ

MAREC 2016

Uznesenie OcZ č.01-2016

11. 3. 2016

OTVORIŤ

Pozvánka na OcZ 11.3.2016

8. 3. 2016

OTVORIŤ

FEBRUÁR 2016

VZN č. 3/2015 v zneni Uznesenia č. 01/2016

24. 2. 2016

OTVORIŤ

JANUÁR 2016

Informácia o realizácii projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Zemplínske Hámre

13. 1. 2016

OTVORIŤ