ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

JÚN 2020

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 03.07.2020

30. 6. 2020

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

30. 6. 2020

OTVORIŤ

Streľby 07/2020

30. 6. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu

26. 6. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie - Územný plán obce Zemplínske Hámre

25. 6. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 3 - Prehlásenie ochrana os.údajov - Územný plán obce Zemplínske Hámre

25. 6. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií - Územný plán obce Zemplínske Hámre

25. 6. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 1 - Identifikácia uchádzača - Územný plán obce Zemplínske Hámre

25. 6. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - Územný plán obce Zemplínske Hámre

25. 6. 2020

OTVORIŤ

Výzva - znižovanie balastných vôd vo verejnej kanalizácií

25. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-179 - vodné, stočné

23. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-178 - vodné, stočné

23. 6. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o spolupráci a propagácií

22. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-177 - zverejnenie oznamu

22. 6. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúrne poukazy

22. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-176 - pracovný materiál

19. 6. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - plastové nádoby

18. 6. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - zverejnenie oznamu

17. 6. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - odvysielanie oznamu

17. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-175 - dodávka kameňa

17. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-174 - distribučný poplatok

16. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-173 - zemplinskehamre.sk

15. 6. 2020

OTVORIŤ

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre

12. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020/172 - distribučný poplatok

12. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-171 - telefón

11. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-170 - telefón

10. 6. 2020

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 06-2020 - zemplinskehamre.sk

10. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-169 - elektrina

9. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-168 - prac.materiál

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-167 - elektrina

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-166 - elektrina

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-165 - elektrina

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-164 - telefón

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-163 - verejná správa - polročný prístup

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-162 - vývoz odpadu

8. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-161 - zemný plyn

5. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-160 - freeSAT

4. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-159 - služby technika BOZP a OPP

4. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-158 - dekontaminácia chlad.zariadenia

3. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-157 - kancelárske potreby

3. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-156 - zodp.osoba GDPR

2. 6. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-155 - TV Očko

2. 6. 2020

OTVORIŤ

Streľby 06/2020

1. 6. 2020

OTVORIŤ

MÁJ 2020

Faktúra č. 2020-154 - odznaky

29. 5. 2020

OTVORIŤ

Predfaktúra 05-2020 - verejná správa - polročný prístup

28. 5. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o zneškodnení odpadu

27. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-153 - nájom XEROX

19. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-152 - oprava KBTV

18. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-151 - distribučný poplatok

18. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy - ,,Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Snina - Vihorlat"

14. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 2 - Súhlas dotknutej osoby - ,,Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Snina - Vihorlat"

14. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 1 - Špecifikácia - ,, Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Snina - Vihorlat "

14. 5. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predloženie ponuky - ,,Mobilná aplikácia s rozšírenou realitou Úzkokoľajka Snina - Vihorlat "

14. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-150 - kancelárske potreby

13. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-149 - zemný plyn

12. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-148 - telefón

11. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-147 - vývoz odpadu

11. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-146 - elektrina

11. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-145 - elektrina

11. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-144 - elektrina

11. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-143 - telefón

11. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-142 - tlač XEROX

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-141 - TV Očko

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-140 - porealizačné zameranie

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 5 - Prehlásenie - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 3 - Identifikácia uchádzača - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Rozpočet - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Technická správa - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - ,, Revitalizácia turistického areálu - udržiavacie práce na odstavných plochách a miestnych komunikáciách"

6. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-139 - elektrina

5. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-138 - elektrina

5. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-137 - telefón

5. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-136 - zodpovedná osoba GDPR

4. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-135 - freeSAT

4. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-134 - Rozšírenie NN distr. sústavy

4. 5. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-133 - vydobyté nerasty

4. 5. 2020

OTVORIŤ

APRÍL 2020

Objednávka - geodetické práce

30. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-132 - kancelárske potreby

29. 4. 2020

OTVORIŤ

Streľby 05/2020

29. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-131

28. 4. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení

27. 4. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 5 - Prehlásenie ochrana os.údajov - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Príloha č. 3 - Identifikácia uchádzača - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Rozpočet - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Situácia - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Technická správa - Chodník pre peších - úsek č. 2a

22. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-130 - zemplinskehamre.sk

20. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-129 - vedenie účtu- cenné papiere

16. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-128 - LED svietidlá

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-127 - nastavenie pokladne

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-126 - update softvéru

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-125 - elektrina

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-124 - telefón

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 04-2020 - zemplinskehamre.sk

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-123 - distribučný poplatok

14. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-122 - PD chodník

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-121 - PD chodník

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-120 - elektrina

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-119 - telefón

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-118 - kardan

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-117 - OOPP

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-116 - stavebný materiál

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-115 - vývoz odpadu

8. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-114 - elektrina

7. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-113 - zemný plyn

7. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-112 - zodpovedná osoba GDPR

6. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-111 - telfón

6. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-110 - TV Očko

2. 4. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-109 - freeSAT

2. 4. 2020

OTVORIŤ

MAREC 2020

Zápisnica 02/2020

31. 3. 2020

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ č. 2 zo dňa 30.03.2020

31. 3. 2020

OTVORIŤ

Záverečný účet obce 2019

31. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-108 - verejný rozhlas

30. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-107 - ochranné rúška

27. 3. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

27. 3. 2020

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

27. 3. 2020

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 30.03.2020

27. 3. 2020

OTVORIŤ

Streľby 04/2020

27. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-106 - členský príspevok

25. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-105 - ochranné rúška

25. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-104 - ochranné rúška

25. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-103 - oprava KBTV

25. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-102 - vodné, stočné

25. 3. 2020

OTVORIŤ

Záznam zo zasadnutia krízového štábu

24. 3. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - ochranné rúška

24. 3. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

23. 3. 2020

OTVORIŤ

Usmernenie hlavného hygienika - aktualizácia

19. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-101 - PD chodník pre peších, úsek č.2,3

19. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-100 - PD chodník pre peších, úsek č. 10,11

19. 3. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO

16. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-99 - proces VO - Protipovodňové opatrenia III.etapa

16. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-98 - tlačivá

16. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-97 - distribučný poplatok

16. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-96 - distribučný poplatok

16. 3. 2020

OTVORIŤ

Výročná správa 2019

13. 3. 2020

OTVORIŤ

Oznam - zmena pracovnej doby

13. 3. 2020

OTVORIŤ

NÁVRH - Záverečný účet 2019

13. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-95 - darčekový kôš

13. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-94 - turistické odznaky

13. 3. 2020

OTVORIŤ

Verejná vyhláška úradu verejného zdravotníctva a usmernenie hlavného hygienika

11. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-93 - servis Škoda Octavia

11. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-92 - telefón

10. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-91 - telefón

9. 3. 2020

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 3-2020 - LED svietidlá

9. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-90 - kontrola a čistenie komínov

9. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-89 - vystúpenie FS Vihorlat

9. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-88 - elektrina

9. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-87 - elektrina

9. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-86 - elektrina

6. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-85 - vývoz odpadu

6. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-84 - telefón

6. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-83 - dodávka kameňa

5. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-82 - zemný plyn

5. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-81 - projekt YouthNest.crea

5. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-80 - freeSAT

5. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-79 - zodpovedná osoba GDPR

5. 3. 2020

OTVORIŤ

Súhlas dotknutej osoby - ,,Webová stránka - vytvorenie a spracovanie s prepojením na QR kódy,,

4. 3. 2020

OTVORIŤ

Návrh zmluvy - ,, Webová stránka - vytvorenie a spracovanie s prepojením na QR kódy,,

4. 3. 2020

OTVORIŤ

Špecifikácia - ,, Webová stránka - vytvorenie a spracovanie s prepojením na QR kódy,,

4. 3. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - ,,Webová stránka - vytvorenie a spravovanie

4. 3. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-77 - pohrebisko Z.Hámre

2. 3. 2020

OTVORIŤ

FEBRUÁR 2020

Faktúra č. 2020-76 - zabezpečenie plesu

27. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - oprava Škoda Octavia

26. 2. 2020

OTVORIŤ

Výpočet triedenia komunálnych odpadov

26. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-75 - fotostena

25. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

24. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-74 - účinkovanie skupiny DASS

24. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-73 - hlásič pohybu

24. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-72 - osvetlenie akcie

24. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-71 - kuka nádoby

24. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - Zápasnícky klub Z.Hámre

20. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - ŠK ST Z.Hámre

20. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov, z.o.

20. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - Cirkevná spojená škola

20. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - Cirkevné centrum voľného času

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - zabezpečenie plesu

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - skupina DASS

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - fotostena

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti 2

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - chodník IV.etapa

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - chodník III.etapa

19. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-70 - update program.vybavenia

18. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-69 - distribučný poplatok

18. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz telesne postihnutých

17. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-68 - valčeky, banner

17. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-67 - DFsk KUDZEĽ

17. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-66 - účinkovanie Fašiangové hody

17. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-65 - pohrebné služby

13. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-64 - vývoz textilu

13. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-63 - zemplinskehamre.sk

12. 2. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o spolupráci - šatstvo

11. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-62 - web stránka

11. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-61 - telefón

10. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-60 - elektrina

10. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-59 - elektrina

10. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-58 - telefón

10. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-57 - vývoz odpadu

10. 2. 2020

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 2-2020

10. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-56 - káva

7. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-55 - elektrina

7. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-54 - mulčovač

7. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-53 - telefón

7. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-52 - spoločný obecný úrad

6. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - plastové nádoby

6. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-51 - zemný plyn

6. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-50 - tlač XEROX

6. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - Rozšírenie NN DS

5. 2. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - mulčovač

4. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-49 - zemplinskehamre.sk

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-48 - kanc. potreby

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-47 - freeSAT

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-46 - TV Očko

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-45 - zodpovedná osoba GDPR

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-44 - vydobyté nerasty

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-43 - elektrina

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-42 - elektrina

3. 2. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-41 - nájom XEROX

3. 2. 2020

OTVORIŤ

JANUÁR 2020

Zápisnica č. 01/2020

31. 1. 2020

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 30.01.2020

31. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-40 - magnetická fólia

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-39 - freeSAT

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Streľby 02/2020

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Predfaktúra 01-2020 - zemplinskehamre.sk

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-38 - vrecia KO, vývoz odpadu

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-37 - ohlás.vzniku odpadu

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - výkop hrob.miest

27. 1. 2020

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 30.01.2020

27. 1. 2020

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

27. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-36 - výkop hrob.miest

27. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-35 - pneuservis

27. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-34 - licencia ESET

24. 1. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - tlačivá

23. 1. 2020

OTVORIŤ

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo - GDPR

22. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-33 - update program.vybavenia

22. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-32 - novoročné blahoželanie

22. 1. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - prerezávka konaroviny

21. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-31 - oprava a údržba PZ

21. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-30 - oprava a údržba PZ

20. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-29 - vedenie účtu - cenné papiere

20. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-28 - vodovod, kanalizácia

17. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-27 - darčekový kôš

17. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-26 - fotomagnetky

17. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-25 - Finančný spravodajca

16. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-24 - geodetické práce

16. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-23 - geodetické práce

16. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-22 - zemný plyn

16. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-21 - pranie bielizne

14. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-20 - zemplinskehamre.sk

14. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-19 - Program rozvoja vidieka

14. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-18 - elektrina

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-17 - elektrina

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-16 - pracovný materiál

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-15 - Účto. ROPO a OBCÍ

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-14 - vývoz odpadu

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predloženie ponúk - ,,Rozšírenie NN sústavy"

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-13 - telefón

10. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-12 - telefón

10. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-11 - elektrina

9. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-10 - elektrina

9. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-09 - elektrina

9. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-08 - freeSAT

8. 1. 2020

OTVORIŤ

Streľby 01/2020

8. 1. 2020

OTVORIŤ

Zber odpadu - kalendár

7. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-07 - dodávka kameňa

7. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-06 - telefón

7. 1. 2020

OTVORIŤ

Objednávka - Program rozvoja vidieka

6. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-05 - TV Očko

3. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-04 - zemplinskehamre.sk

3. 1. 2020

OTVORIŤ

Zmluva o dielo - ,,Turisticko - informačný systém v obci Zemplínske Hámre,,

3. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-03 - zemplinskehamre.sk

2. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-02 - tlač XEROX

2. 1. 2020

OTVORIŤ

Faktúra č. 2020-01 - pokladňa

2. 1. 2020

OTVORIŤ