ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

SEPTEMBER 2019

Predfaktúra č. 9-2019 - predplatné Účto. ROPO a OBCÍ

19. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-295 - vodné, stočné

19. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-294 - posúdenie zdravotného rizika

17. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-293 - vodné, stočné

17. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-292 - ""Hámorská paráda"

16. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-291 - ""Hámorská paráda"

16. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-290 - pracovný materiál

16. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-289 - telefón

10. 9. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - jednorázové vrecia

10. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-288 - telefón

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-287 - Protipovodňové opatrenia II.etapa

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-286 - elektrina

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-285 - materiál - vodovod ul. Sninská

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-284 - elektrina

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-283 - elektrina

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-282 - vývoz odpadu

9. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-281 - telefón

6. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-280 - zemný plyn

6. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-279 - elektronická pečať

5. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-278 - vodovod, kanalizácia ul. Sninská

5. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-277 - pracovný materiál

5. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-276 - PD ,,Karpatské koľajky,,

3. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-275 - TV Očko

3. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-274 - freeSAT

3. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-273 - vodné, stočné

3. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-272 - zodpovedná osoba GDPR

2. 9. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-271 - dodávka kameňa

2. 9. 2019

OTVORIŤ

AUGUST 2019

Faktúra č. 2019-270 - kancelárske potreby

30. 8. 2019

OTVORIŤ

Streľby 09/2019

30. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-269 - odber a analýza vody ŠA

27. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-268 - oprava traktora

27. 8. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - vodovod ul. Sninská

26. 8. 2019

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 16.08.2019

19. 8. 2019

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúrne poukazy

19. 8. 2019

OTVORIŤ

Doplnok č.1 k VZN č. 1/2014

16. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-263 - zemplinskehamre.sk

16. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-262 - oprava hasičskej striekačky

16. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-261 - oprava hasičskej Avie

16. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-260 - odznaky, kľúčenky

16. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-259 - identifikačné náramky

14. 8. 2019

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 16.08.2019

13. 8. 2019

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

13. 8. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

13. 8. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - identifikačné náramky

13. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-258 - kontrola has.prístrojov

12. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-257 - odborné prehliadky tlak. zariadení

12. 8. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 8/2019 - zemplinskehamre.sk

12. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-256 - elektrina

12. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-255 - elektrina

12. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-254 - telefón

12. 8. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - oprava hasičskej Avie

9. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-253 - elektrina

9. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-252 - telefón

9. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-251 - hasičské vybavenie

9. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-250 - dodávka kameňa

8. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-249 - dodávka kameňa

8. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-248 - zneškodnenie odpadu

8. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-247 - vývoz odpadu

8. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-246 - telefón

7. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-245 - tlač XEROX

7. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-244 - zemný plyn

6. 8. 2019

OTVORIŤ

Zmluva - Environmentálny fond

5. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-243 - prac.materiál

5. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-242 - zodpovedná osoba GDPR

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-241 - hasičské vybavenie - doprava

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-240 - hasičské vybavenie

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-239 - freeSAT

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-238 - elektrina

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-237 - rozvádzač Antoník - Deň obce

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-236 - elektrina

2. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-235 - TV Očko

1. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-234 - nájom XEROX

1. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-233 - chlornan sodný - vrátny obal

1. 8. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-232 - chlornan sodný - vrátny obal

1. 8. 2019

OTVORIŤ

JÚL 2019

Faktúra č. 2019-231 - dodávka kameňa

31. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-230 - vydobyté nerasty

31. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-229 - chlornan sodný

31. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-228 - poháre, plaketa

30. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-227 - oprava traktor

30. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-226 - vodné,stočné

30. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - hasičské vybavenie

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - hasičské vybavenie

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-225 - vývoz odpadu

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Streľby 08/2019

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-224 - inzercia - Deň obce

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-223 - kanc. potreby

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-222 - PD "Stanica cestného turistického vláčika"

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - oprava hasičskej striekačky

26. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-220 - Deň obce - drevený kolotoč, maľovanie na tvár

25. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-219 - fotomagnetky

24. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-218 - Deň obce - tribúna

24. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

24. 7. 2019

OTVORIŤ

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva prejazdu a prechodu

23. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-217 - mapy

22. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-216 - kancelárske potreby

22. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-215 - dodávka kameňa

19. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-214 - dodávka kameňa

19. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-213 - fotomagnetky

17. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-212 - Deň obce - podanie stravy

17. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-211 - Deň obce - podanie stravy

17. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-210 - Deň obce - fotografovanie

16. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-209 - Deň obce - ozvučenie

16. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-208 - oprava komína - sauna

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-207 - geometrický plán

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-206 - Deň obce - Panter

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-205 - Deň obce - FS Jablonečka

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-204 - darčekový kôš

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-203 - Deň obce - Ščamba

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-202 - Deň obce - ľudový rozprávač

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-201 - Deň obce - ĽH Prešovčan

15. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-200 - telefón

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-199 - darčekový kôš

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-198 - elektrina

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-197 - elektrina

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-196 - elektrina

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-195 - chlornan sodný - vrátny obal

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-194 - odmena notára

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-193 - medené pliešky

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-192 - vedenie účtu - cenné papiere

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-191 - tričká HNCH

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-190 - vývoz odpadu, oprava ŠA

11. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-189 - prac.materiál

10. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-188 - vývoz odpadu

10. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-187 - chlornan sodný

10. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-185 - telefón

9. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-184 - telefón

9. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-183 - TV Očko

9. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - drevený kolotoč

8. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-182 - zemný plyn

8. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-181 - SPP vyjadrenie

8. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-180 - identifikačné náramky

8. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-179 - zodpovedná osoba GDPR

4. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-178 - telefón

4. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-177 - darčekový kôš

3. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-176 - freeSAT

3. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-175 - pracovný materiál

3. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-174 - dodávka kameňa

3. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-173 - plastová nádoba

3. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-172 - informačná brožúra

2. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-171 - preprava

2. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-170 - odber pitnej vody

2. 7. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-169 - PD Polianka

2. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - identifikačné náramky

2. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - medené pliešky

2. 7. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

2. 7. 2019

OTVORIŤ

JÚN 2019

Faktúra č. 2019-168 - školenie plavčíkov

28. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-167 - O2

28. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-166 - kanc.potreby

28. 6. 2019

OTVORIŤ

Streľby 07/2019

28. 6. 2019

OTVORIŤ

Zápisnica č. 03/2019

27. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-165 - chlornan sodný vrátny obal

27. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-164 - chlornan sodný

27. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-163 - vodné, stočné

27. 6. 2019

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 26.06.2019

27. 6. 2019

OTVORIŤ

Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2018

27. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-162 - vodné, stočné

26. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - tričká HNCH

26. 6. 2019

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 26.06.2019

26. 6. 2019

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

26. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-161 - verejná správa

25. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-160 - odber a analýza vody

24. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-159 - šatky, kľúčenky

21. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - ozvučenie

20. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - tribúna

20. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-158 - geometrický plán

19. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - chlornan sodný

19. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - antoník

19. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-157 - turistické známky

18. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - FS Jablonečka

18. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - ľudový rozprávač Jožko Bryndza

18. 6. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - ľudová hudba Prešovčan

18. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-156 - odznaky

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-155 - zemplinskehamre.sk

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-154 - telefón

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-153 - distribučný poplatok

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-152 - elektrina

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-151 - elektrina

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/1584/2018

13. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-150 - vývoz odpadu

12. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-149 - elektrina

12. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-148 - fotomagnetky

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-147 - telefón

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-146 - hyg. potreby

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 7-2019 - zemplinskehamre.sk

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-144 - vývoz odpadu

10. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-143 - pracovný materiál

10. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-145 - výkopové práce

7. 6. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 6-2019 - verejná správa

7. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-142 - oprava KBTV

7. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-141 - tlač XEROX

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-140 - freeSAT

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-139 - TV Očko

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-138 - zemný plyn

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-137 - vodné, stočné

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-136 - zodpovedná osoba GDPR

6. 6. 2019

OTVORIŤ

MÁJ 2019

Streľby 06/2019

31. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-135 - magnetky, odznaky

28. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-134 - podvrtávka cesty + výkop.práce

28. 5. 2019

OTVORIŤ

Partnerská zmluva - Interreg Poľsko - Slovensko

28. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-133 - oprava vodovod.potrubia

27. 5. 2019

OTVORIŤ

Zmluva o grantovom účte

27. 5. 2019

OTVORIŤ

Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2018

27. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-132 - soft.vybavenie

23. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-131 - fotomagnetky

21. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-130 - dodávka kameňa

20. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-129 - oprava PC

20. 5. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - plastové kuka nádoby

17. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-128 - členský príspevok

16. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-127 - telefón

16. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-126 - vývoz odpadu

16. 5. 2019

OTVORIŤ

Zápisnica č. 02/2019

15. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-125 - palivové drevo

15. 5. 2019

OTVORIŤ

Zápisnica z výberového konania - kurátor obecného múzea

15. 5. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - podvrtávka a výkopové práce

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-124 - elektrina

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-123 - elektrina

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-122 - elektrina

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-121 - zemný plyn

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-120 - lekársky posudok

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 10.05.2019

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-119 - TV Očko

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-118 - vývoz odpadu

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-117 - vydobyté nerasty

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-116 - telefón

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-115 - zneškodnenie odpadu

9. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-114 - oprava KBTV

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-113 - telefón

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-112 - freeSAT

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-111 - elektrina

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-110 - elektrina

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-109 - zodpovedná osoba

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Streľby 05/2019

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-107 - vodné, stočné

2. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-106 - nájom XEROX

2. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-105 - kanc.potreby

2. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-108 - MSS Parobčáci

1. 5. 2019

OTVORIŤ

APRÍL 2019

Faktúra č. 2019-104 - poštové poukazy

29. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-103 - zemplinskehamre.sk

29. 4. 2019

OTVORIŤ

Výberové konanie - kurátor obecného múzea

25. 4. 2019

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 16.04.2019 - per rollam

18. 4. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 5-2019 - zemplinskehamre.sk

18. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-102 - cenné papiere

17. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-101

17. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-100 - mulčovanie, čistenie cesty

17. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-99 - tlač XEROX

12. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-98 - BOZP, OPP

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-97 - telefón

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-96 - prezen.materiál

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-95 - fotomagnetky

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-93 - vysielanie oznamu

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-92 - elektrina

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-91 - elektrina

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-90 - elektrina

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Objednávka - vývoz odpadu

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-94 - mapy

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-89 - telefón

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-88 - vývoz odpadu

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 4-2019 - Snina a okolie z neba

5. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-87 - zemný plyn

4. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-86 - prac.materiál

3. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-85 - odznaky

3. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-84 - oprava KBTV

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-83 - TV Očko

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-82 - freeSAT

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-81 - oprava traktor

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-80 - zodpovedná osoba GDPR

1. 4. 2019

OTVORIŤ

MAREC 2019

Faktúra č. 2019-79 - vodné, stočné

27. 3. 2019

OTVORIŤ

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

27. 3. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby do Európskeho parlamentu

26. 3. 2019

OTVORIŤ

Zápisnica č. 01/2019

25. 3. 2019

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ č. 2 zo dňa 22.03.2019

25. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-78 - vodné, stočné

20. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-77 - podanie stravy

19. 3. 2019

OTVORIŤ

Pozvánka na zasadnutie OcZ

19. 3. 2019

OTVORIŤ

Návrh uznesenia OcZ zo dňa 22.03.2019

19. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-76 - lekársky posudok

18. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-75 - telefón

15. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-74 - distribučný poplatok

15. 3. 2019

OTVORIŤ

Uznesenie OcZ zo dňa 12.03.2019 - per rollam

14. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-73 - fotomagnetky

13. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-72 - mapy VKÚ

13. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-71 - elektrina

12. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-70 - elektrina

12. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-69 - elektrina

12. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-68 - oprava KBTV

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-67 - oprava KBTV

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-66 - telefón

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Záložná zmluva

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-65 - rozhlas

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-64 - poplatok za pohrebisko

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-63 - servisné práce PC

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-62 - vývoz odpadu

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-61 - zemný plyn

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-60 - telefón

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-59 - zodpovedná osoba GDPR

4. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-58 - freeSAT

4. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-57 - TV Očko

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-56 - program odpad.hospodárstva

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-55 - vodné, stočné

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-54 - kanc.potreby

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Streľby 03/2019

1. 3. 2019

OTVORIŤ

FEBRUÁR 2019

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

22. 2. 2019

OTVORIŤ

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

21. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-53 - soft.vybavenie

19. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-52 - telefón

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-51 - zemplinskehamre.sk

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-50 - zemplinskehamre.sk

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-49 - fotomagnetky

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-48 - čistiace prostriedky

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta SR

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Vydanie hlasovacieho preukazu

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby prezidenta

12. 2. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 3-2019 - zemplinskehamre.sk

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-47 - telefón

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-46 - elektrina

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-45 - elektrina

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-44 - elektrina

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-43 - lekársky posudok

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-42 - zemný plyn

6. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-41 - TV Očko

5. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-40 - freeSAT

5. 2. 2019

OTVORIŤ

Oznam VVS

5. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-39 - ohlásenie vzniku odpadu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-38 - zodpovedná osoba GDPR

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-37 - nájom XEROX

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-36 - vývoz odpadu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-35 - telefón

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-34 - elektrina

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-33 - elektrina

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Informácie pre voličov - voľby do Európskeho parlamentu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 2-2019 - zemplinskehamre.sk

1. 2. 2019

OTVORIŤ

Streľby 02/2019

1. 2. 2019

OTVORIŤ

JANUÁR 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby prezidenta

30. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-32 - vodné, stočné

30. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-31 - práce na distr.sieti

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-30 - verejný rozhlas

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-29 - kanc.potreby

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-28 - práce na distr.sieti

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-27 - kancelárske potreby

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-26 - domena zemplinskehamre.sk

23. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-25 - kontrola a čistenie komínov

22. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-24 - zemný plyn

18. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-23 - programové vybavenie

18. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-22 - odvoz odpadu

18. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-21 - vydobyté nerasty

17. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-20 - finančný spravodajca

17. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-19 - distribučný poplatok

17. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-18 - cenné papiere

16. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-17 - telefón

16. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-16 - spoločný stavebný úrad

15. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-15 - elektrina

14. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-14 - elektrina

14. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-13 - telefón

10. 1. 2019

OTVORIŤ

Voľby prezidenta SR - Infomácia pre voličov

10. 1. 2019

OTVORIŤ

Vyhlásenie volieb na prezidenta SR

10. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-12 - elektrina

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-11 - elektrina

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-10 - elektrina

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-09 - telefón

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-08 - vývoz odpadu

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-07 - oprava dom smútku

7. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-06 - oprava KBTV

4. 1. 2019

OTVORIŤ

Streľby 01/2019

4. 1. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 1-2019

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-05 - zodpovedná osoba

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-04 - freeSAT

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-03 - TV Očko

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-02 - verejná správa

2. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-01 - tlač XEROX

2. 1. 2019

OTVORIŤ