ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1278

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

SLUŽBY

ODPADY

Zber odpadov v našej obci je realizovaný zberovou spoločnosťou Fúra, s.r.o., Košice.
Občania sú povinní vyložiť „kukanádoby“ a príslušné farebne označené vrecia s odpadom pred svoje brány v deň vývozu daného druhu odpadu do 6:30 hod.

Zberová spoločnosť Fúra, s.r.o. sa stará o pravidelný vývoz a zhodnocovanie týchto druhov odpadov:
- komunálny odpad
- papier
- sklo
- PET fľaše
- zmiešané plasty
- elektro odpad a kovové obaly
- nebezpečný odpad

Zber je uskutočnený podľa pravidelného Zberového kalendára spoločnosti FÚRA, s.r.o. pre obec Zemplínske Hámre na rok 2018.


UPOZORNENIE
Vzhľadom na skutočnosť, že zberová spoločnosť Fúra, s.r.o. neposkytuje služby zberu a zhodnocovania tetrapakov/VKM, uskutočňuje obec Zemplínske Hámre vývoz tetrapakov sama, prostredníctvom mimoriadnych zberov.
Obec zabezpečuje separovaný zber a zber nebezpečného odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný separovaný zber spoločnosťou Fúra, s.r.o. musia mať uzatvorenú samostatnú zmluvu so zberovou spoločnosťou.

ZBER TETRAPAKOV

Zber tetrapakov/VKM je realizovaný obcou prostredníctvom mimoriadnych zberov v tieto dni:
14.02.2017
12.05.2017
18.07.2017
10.10.2017

Parnerom obce pre zhodnocovanie triedeného zberu v obci je spoločnosť ENVI-PAK www.zelenybod.sk