ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

INÉ

Streľby 02/2020

30. 1. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predloženie ponúk - ,,Rozšírenie NN sústavy"

13. 1. 2020

OTVORIŤ

Streľby 01/2020

8. 1. 2020

OTVORIŤ

Zber odpadu - kalendár

7. 1. 2020

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - ,,Turisticko - informačný systém v obci Zemplínske Hámre"

20. 12. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu voľby do NR SR

18. 12. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - delegovanie člena a náhradníka - voľby do NR SR

10. 12. 2019

OTVORIŤ

Streľby 12/2019

29. 11. 2019

OTVORIŤ

Vyhlásenie volieb do NR SR

5. 11. 2019

OTVORIŤ

Streľby 11/2019

31. 10. 2019

OTVORIŤ

Voľba poštou - voľby do NR SR

18. 10. 2019

OTVORIŤ

Informácia pre voliča - voľby do NR SR

18. 10. 2019

OTVORIŤ

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovania

1. 10. 2019

OTVORIŤ

Streľby 10/2019

30. 9. 2019

OTVORIŤ

Streľby 09/2019

30. 8. 2019

OTVORIŤ

Streľby 08/2019

29. 7. 2019

OTVORIŤ

Streľby 07/2019

28. 6. 2019

OTVORIŤ

Streľby 06/2019

31. 5. 2019

OTVORIŤ

Záverečný účet obce Zemplínske Hámre za rok 2018

27. 5. 2019

OTVORIŤ

Streľby 05/2019

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Výberové konanie - kurátor obecného múzea

25. 4. 2019

OTVORIŤ

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

27. 3. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby do Európskeho parlamentu

26. 3. 2019

OTVORIŤ

Streľby 03/2019

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

21. 2. 2019

OTVORIŤ

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta SR

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Vydanie hlasovacieho preukazu

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby prezidenta

12. 2. 2019

OTVORIŤ

Oznam VVS

5. 2. 2019

OTVORIŤ

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Informácie pre voličov - voľby do Európskeho parlamentu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Streľby 02/2019

1. 2. 2019

OTVORIŤ

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby prezidenta

30. 1. 2019

OTVORIŤ

Voľby prezidenta SR - Infomácia pre voličov

10. 1. 2019

OTVORIŤ

Vyhlásenie volieb na prezidenta SR

10. 1. 2019

OTVORIŤ

Streľby 01/2019

4. 1. 2019

OTVORIŤ

Vyhlásenie - nastúpenie náhradníka na poslanca OcZ

5. 12. 2018

OTVORIŤ

Plán činnosti Valaškovce 12/2018

3. 12. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku - II.etapa

8. 11. 2018

OTVORIŤ

Streľby 11/2018

2. 11. 2018

OTVORIŤ

Streľby 10/2018

2. 10. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií

25. 9. 2018

OTVORIŤ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OcZ

20. 9. 2018

OTVORIŤ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

20. 9. 2018

OTVORIŤ

Streľby 09/2018

27. 8. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Odvodnenie miestnych komunikácií na ul. Sninskej

24. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu a poslancov

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznam pre politické strany

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

23. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o uložení listovej zásielky - M.Koco

13. 8. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o určení poslancov OcZ a starostu obce- voľby

10. 8. 2018

OTVORIŤ

Futbalová jeseň 2018

2. 8. 2018

OTVORIŤ

Streľby 08/2018

26. 7. 2018

OTVORIŤ

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Informácie pre voliča - voľby

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - Futbal pre deti, mládež a dospelých

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

12. 7. 2018

OTVORIŤ

Streľby 07/2018

9. 7. 2018

OTVORIŤ

Deň obce

26. 6. 2018

OTVORIŤ

Streľby 06/2018

31. 5. 2018

OTVORIŤ

Návrh - zámer prevodu majetku obce formou zámennej zmluvy

19. 5. 2018

OTVORIŤ

Streľby 05/2018

2. 5. 2018

OTVORIŤ

Streľby 04/2018

3. 4. 2018

OTVORIŤ

Plán činnosti VO Valaškovce 03/2018

28. 2. 2018

OTVORIŤ

Oznámenie o uložení list.zásielky - M.Nestor

13. 2. 2018

OTVORIŤ

Streľby 02/2018

31. 1. 2018

OTVORIŤ

Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku_výzva+prílohy

15. 1. 2018

OTVORIŤ

Oprava MK v obci_Výzva na predkladanie ponúk+prílohy

15. 1. 2018

OTVORIŤ

Streľby 01/2018

3. 1. 2018

OTVORIŤ

Rozhodnutie - súhlas k výrubu

15. 12. 2017

OTVORIŤ

Streľby 12/2017

1. 12. 2017

OTVORIŤ

Zámer prevodu majetku obce - vodovod

14. 11. 2017

OTVORIŤ

Streľby 11/2017

2. 11. 2017

OTVORIŤ

Zoznam kandidátov - voľby VÚC 2017

10. 10. 2017

OTVORIŤ

Streľby 10/2017

2. 10. 2017

OTVORIŤ

Výzva na obsadenie nájomného bytu

28. 9. 2017

OTVORIŤ

PHSR Zemplínske Hámre

5. 9. 2017

OTVORIŤ

Streľby 09/2017

31. 8. 2017

OTVORIŤ

Bicyklom po sninskej úzkokoľajke

25. 8. 2017

OTVORIŤ

Výzva - stánok

24. 8. 2017

OTVORIŤ

Futbalová jeseň

17. 8. 2017

OTVORIŤ

Streľby 08/2017

1. 8. 2017

OTVORIŤ

Streľby 07/2017

3. 7. 2017

OTVORIŤ

Deň obce

30. 6. 2017

OTVORIŤ

Voľby

29. 6. 2017

OTVORIŤ

Výstup na Vihorlat

15. 6. 2017

OTVORIŤ

Streľby 06/2017

1. 6. 2017

OTVORIŤ

Zoznam kanálov KBTV

31. 5. 2017

OTVORIŤ

Výzva na obsadenie nájomného bytu

28. 4. 2017

OTVORIŤ

Streľby 05/2017

28. 4. 2017

OTVORIŤ

Streľby 04/2017

31. 3. 2017

OTVORIŤ

Plán činnosti vo VO Valaškovce - Marec 2017

28. 2. 2017

OTVORIŤ

Oznámenie o prerokovaní ZaD ÚPD Zemplínske Hámre

27. 2. 2017

OTVORIŤ

Stanovisko VVS k zvyšovaniu cien

17. 2. 2017

OTVORIŤ

Zmena cien VVS

3. 2. 2017

OTVORIŤ

Plán činnosti vo VO Valaškovce - Február 2017

1. 2. 2017

OTVORIŤ

Správne zásady triedenia odpadu

18. 1. 2017

OTVORIŤ

Technická špecifikácia rozhrania verejnej telekomunikačnej siete

1. 1. 2017

OTVORIŤ

Plán činnosti vo VO Valaškovce - Január 2017

22. 12. 2016

OTVORIŤ

Zámer prevodu majetku obce z dôv. hod. osob. zreteľa_OLYMP INVESTMENT

15. 12. 2016

OTVORIŤ

Zámer prevodu majetku obce

25. 11. 2016

OTVORIŤ

Publicita projektu - rekonštrukcia a modernizácia verej. osvetlenia v obci

17. 6. 2016

OTVORIŤ

Informácia o realizácii projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Zemplínske Hámre

13. 1. 2016

OTVORIŤ