ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1278

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

FAKTÚRY

JÚN 2019

Faktúra č. 2019-159 - šatky, kľúčenky

21. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-158 - geometrický plán

19. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-157 - turistické známky

18. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-156 - odznaky

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-155 - zemplinskehamre.sk

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-154 - telefón

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-153 - distribučný poplatok

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-152 - elektrina

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-151 - elektrina

17. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-150 - vývoz odpadu

12. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-149 - elektrina

12. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-148 - fotomagnetky

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-147 - telefón

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-146 - hyg. potreby

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 7-2019 - zemplinskehamre.sk

11. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-144 - vývoz odpadu

10. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-143 - pracovný materiál

10. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-145 - výkopové práce

7. 6. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 6-2019 - verejná správa

7. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-142 - oprava KBTV

7. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-141 - tlač XEROX

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-140 - freeSAT

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-139 - TV Očko

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-138 - zemný plyn

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-137 - vodné, stočné

6. 6. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-136 - zodpovedná osoba GDPR

6. 6. 2019

OTVORIŤ

MÁJ 2019

Faktúra č. 2019-135 - magnetky, odznaky

28. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-134 - podvrtávka cesty + výkop.práce

28. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-133 - oprava vodovod.potrubia

27. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-132 - soft.vybavenie

23. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-131 - fotomagnetky

21. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-130 - dodávka kameňa

20. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-129 - oprava PC

20. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-128 - členský príspevok

16. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-127 - telefón

16. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-126 - vývoz odpadu

16. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-125 - palivové drevo

15. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-124 - elektrina

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-123 - elektrina

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-122 - elektrina

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-121 - zemný plyn

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-120 - lekársky posudok

13. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-119 - TV Očko

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-118 - vývoz odpadu

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-117 - vydobyté nerasty

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-116 - telefón

10. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-115 - zneškodnenie odpadu

9. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-114 - oprava KBTV

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-113 - telefón

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-112 - freeSAT

7. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-111 - elektrina

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-110 - elektrina

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-109 - zodpovedná osoba

3. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-107 - vodné, stočné

2. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-106 - nájom XEROX

2. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-105 - kanc.potreby

2. 5. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-108 - MSS Parobčáci

1. 5. 2019

OTVORIŤ

APRÍL 2019

Faktúra č. 2019-104 - poštové poukazy

29. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-103 - zemplinskehamre.sk

29. 4. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 5-2019 - zemplinskehamre.sk

18. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-102 - cenné papiere

17. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-101

17. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-100 - mulčovanie, čistenie cesty

17. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-99 - tlač XEROX

12. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-98 - BOZP, OPP

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-97 - telefón

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-96 - prezen.materiál

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-95 - fotomagnetky

10. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-93 - vysielanie oznamu

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-92 - elektrina

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-91 - elektrina

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-90 - elektrina

9. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-94 - mapy

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-89 - telefón

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-88 - vývoz odpadu

8. 4. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 4-2019 - Snina a okolie z neba

5. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-87 - zemný plyn

4. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-86 - prac.materiál

3. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-85 - odznaky

3. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-84 - oprava KBTV

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-83 - TV Očko

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-82 - freeSAT

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-81 - oprava traktor

2. 4. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-80 - zodpovedná osoba GDPR

1. 4. 2019

OTVORIŤ

MAREC 2019

Faktúra č. 2019-79 - vodné, stočné

27. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-78 - vodné, stočné

20. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-77 - podanie stravy

19. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-76 - lekársky posudok

18. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-75 - telefón

15. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-74 - distribučný poplatok

15. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-73 - fotomagnetky

13. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-72 - mapy VKÚ

13. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-71 - elektrina

12. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-70 - elektrina

12. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-69 - elektrina

12. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-68 - oprava KBTV

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-67 - oprava KBTV

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-66 - telefón

11. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-65 - rozhlas

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-64 - poplatok za pohrebisko

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-63 - servisné práce PC

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-62 - vývoz odpadu

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-61 - zemný plyn

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-60 - telefón

6. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-59 - zodpovedná osoba GDPR

4. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-58 - freeSAT

4. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-57 - TV Očko

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-56 - program odpad.hospodárstva

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-55 - vodné, stočné

1. 3. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-54 - kanc.potreby

1. 3. 2019

OTVORIŤ

FEBRUÁR 2019

Faktúra č. 2019-53 - soft.vybavenie

19. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-52 - telefón

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-51 - zemplinskehamre.sk

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-50 - zemplinskehamre.sk

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-49 - fotomagnetky

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-48 - čistiace prostriedky

15. 2. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 3-2019 - zemplinskehamre.sk

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-47 - telefón

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-46 - elektrina

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-45 - elektrina

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-44 - elektrina

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-43 - lekársky posudok

11. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-42 - zemný plyn

6. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-41 - TV Očko

5. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-40 - freeSAT

5. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-39 - ohlásenie vzniku odpadu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-38 - zodpovedná osoba GDPR

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-37 - nájom XEROX

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-36 - vývoz odpadu

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-35 - telefón

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-34 - elektrina

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-33 - elektrina

4. 2. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 2-2019 - zemplinskehamre.sk

1. 2. 2019

OTVORIŤ

JANUÁR 2019

Faktúra č. 2019-32 - vodné, stočné

30. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-31 - práce na distr.sieti

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-30 - verejný rozhlas

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-29 - kanc.potreby

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-28 - práce na distr.sieti

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-27 - kancelárske potreby

28. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-26 - domena zemplinskehamre.sk

23. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-25 - kontrola a čistenie komínov

22. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-24 - zemný plyn

18. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-23 - programové vybavenie

18. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-22 - odvoz odpadu

18. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-21 - vydobyté nerasty

17. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-20 - finančný spravodajca

17. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-19 - distribučný poplatok

17. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-18 - cenné papiere

16. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-17 - telefón

16. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-16 - spoločný stavebný úrad

15. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-15 - elektrina

14. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-14 - elektrina

14. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-13 - telefón

10. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-12 - elektrina

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-11 - elektrina

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-10 - elektrina

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-09 - telefón

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-08 - vývoz odpadu

8. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-07 - oprava dom smútku

7. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-06 - oprava KBTV

4. 1. 2019

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 1-2019

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-05 - zodpovedná osoba

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-04 - freeSAT

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-03 - TV Očko

3. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-02 - verejná správa

2. 1. 2019

OTVORIŤ

Faktúra č. 2019-01 - tlač XEROX

2. 1. 2019

OTVORIŤ