ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

AKTUALITY

ÚĽAVA NA POPLATKU ZA TDO

Vážení občania,
oznamujeme študentom, ktorí študujú v dennej forme štúdia na území Slovenskej republiky a sú ubytovaní v zariadení poskytujúcom ubytovanie, aby do 31.01.2021 poskytli obci údaje v rozsahu : meno, priezvisko a dátum narodenia, ktoré je potrebné na overenie statusu žiaka, alebo študenta prostredníctvom informačného systému z dôvodu úľavy na poplatku za TDO.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí vykonávajú turnusovú prácu, vrátane týždenného turnusu a chcú si uplatniť úľavu na poplatku za TDO, aby do 31.01.2021 doručili na OcÚ doklad, ktorý preukazuje nárok na daný druh úľavy a musí byť aktuálny za príslušné zdaňovacie obdobie.
Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu a pre doručenie dokladov aj poštovú schránku umiestnenú pri vstupe na poštu.
Ďakujeme